Nepochozí plochá střecha na betonové konstrukci s hydroizolací z asfaltových pásů - světlík
Nepochozí plochá střecha na betonové konstrukci s plechovou krytinou - světlík
Nepochozí plochá střecha na konstrukci z trapézovém plechu s hydroizolací z asfaltových pásů (varianta ReadyBoard) - světlík
Nepochozí plochá střecha na konstrukci z trapézovém plechu s plechovou krytinou - světlík
Pochozí plochá střecha s pochozí vrstvou tvořenou dlažbou do betonu - světlík
Pojezdná plochá střecha s vozovkou tvořenou dilatovanou betonovou deskou - napojení u stěny
Střešní zahrada (systém ZinCo) - světlík

Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER a s tepelnou izolací s kompletizovanými dílci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER a s tepelnou izolací s kompletizovanými dílci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER a s tepelnou izolací s kompletizovanými dílci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím vrchním i spodním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím vrchním i spodním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím vrchním i spodním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s jednovrstvou izolací se samolepícím vrchním asfaltovým pásem BÖRNER nalepeným na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s jednovrstvou izolací se samolepícím vrchním asfaltovým pásem BÖRNER nalepeným na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s jednovrstvou izolací se samolepícím vrchním asfaltovým pásem BÖRNER nalepeným na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím podkladním asfaltovým pásem BÖRNER nalepeným na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím podkladním asfaltovým pásem BÖRNER nalepeným na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím podkladním asfaltovým pásem BÖRNER nalepeným na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s natavovacím podkladním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s natavovacím podkladním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s natavovacím podkladním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s mechanicky kotveným podkladním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s mechanicky kotveným podkladním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s mechanicky kotveným podkladním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s jednovrstvou mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s jednovrstvou mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s jednovrstvou mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - betonová nosná konstrukce - sanace bez doteplení s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s mechanicky kotveným podkladním pásem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - nosná konstrukce z trapézového plechu - sanace bez doteplení s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s mechanicky kotveným podkladním pásem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - dřevěná nosná konstrukce - sanace bez doteplení s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s mechanicky kotveným podkladním pásem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - betonová nosná konstrukce - sanace bez doteplení s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s nataveným podkladním pásem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - nosná konstrukce z trapézového plechu - sanace bez doteplení s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s nataveným podkladním pásem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - dřevěná nosná konstrukce - sanace bez doteplení s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s nataveným podkladním pásem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - betonová nosná konstrukce - sanace bez doteplení s jednovrstvou vodotěsnou izolací - asfaltový mikroventilační pás BÖRNER - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - nosná konstrukce z trapézového plechu - sanace bez doteplení s jednovrstvou vodotěsnou izolací - asfaltový mikroventilační pás BÖRNER - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - dřevěná nosná konstrukce - sanace bez doteplení s jednovrstvou vodotěsnou izolací - asfaltový mikroventilační pás BÖRNER - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - betonová nosná konstrukce - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s kompletizovaným dílcem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - nosná konstrukce z trapézového plechu - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s kompletizovaným dílcem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - dřevěná nosná konstrukce - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s kompletizovaným dílcem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - betonová nosná konstrukce - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s podkladním samolepícím pásem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - nosná konstrukce z trapézového plechu - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s podkladním samolepícím pásem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - dřevěná nosná konstrukce - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s podkladním samolepícím pásem - provedení u světlíku
Dvouplášťové ploché střechy - s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s mechanicky kotveným podkladním pásem na dřevěném bednění - provedení u světlíku
Dvouplášťové ploché střechy - s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s nataveným podkladním pásem na betonové konstrukci - provedení u světlíku
Kompaktní střecha - plochá střecha s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER a tepelnou izolací z PUR desek - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - betonová nosná konstrukce - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s mechanicky kotveným podkladním pásem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - nosná konstrukce z trapézového plechu - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s mechanicky kotveným podkladním pásem - provedení u světlíku
Jednoplášťové ploché střechy - dřevěná nosná konstrukce - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s mechanicky kotveným podkladním asfaltovým pásem BÖRNER - provedení u světlíku
Ukončení u světlíku - plochá střecha na železobetonové desce, modifikovaný asfaltový natavovací pás

Řešení u světlíku - lepená krytina z fóliových pásů - montovaná hala
Řešení u světlíku - mechanicky kotvená krytina z fóliových pásů - ŽB konstrukce
Řešení u světlíku - zelená střecha - krytina z fóliových pásů - ŽB konstrukce
Řešení u světlíku - obrácená skladba - krytina z fóliových pásů - zasyp kačírkem - ŽB konstrukce
Řešení u světlíku - obrácená skladba zelené střechy - krytina z fóliových pásů - ŽB konstrukce

Ploché střechy - světlík

Napojení hydroizolace na světlík ve střeše s obrácenou skladbou
Napojení hydroizolace na světlík ve střeše s obrácenou skladbou

Plochá střecha - světlík - modifikovaný asfaltový pás - tepelná izolace ROCKWOOL MONROCK MAX
Plochá střecha - světlík - hydroizolační folie na bázi PVC - tepelná izolace ROCKWOOL MONROCK MAX
Plochá střecha - okap - pultová střecha - tepelná izolace ROCKWOOL MONROCK MAX

Jednoplášťové ploché střechy s EPS - spodní asfaltový pás (nakašírovaný na EPS), vrchní modifikovaný asfaltový pás - napojení světlíku

SFS intec - upevňovací prvek TI-T25-6,3 a teleskop R45 kotvení podkladního asfaltového pásu - ploché střechy na betonové konstrukci - ukončení u světlíku
SFS intec - upevňovací prvek TS-T25-6,0 a teleskop R45 kotvení podkladního asfaltového pásu - ploché střechy na dřevěné konstrukci - ukončení u světlíku
SFS intec - upevňovací prvek LBS-T25-8,0 a teleskop R45 kotvení podkladního asfaltového pásu - ploché střechy na pórobetonové nosné konstrukci - provedení u světlíku
SFS intec - upevňovací prvek BS-4,8 nebo BS-S-4,8 a teleskop RP45 kotvení foliového systému ploché střechy na trapézovém plechu - ukončení u světlíku
SFS intec - upevňovací prvek IR2-4,8 nebo IR3-4,8 a přítlačná talířová podložka kotvení foliového systému ploché střechy na trapézovém plechu - ukončení u světlíku

Ukončení hydroizolačních pásů (střešní krytiny) u světlíku
Ukončení hydroizolačních pásů (střešní krytiny) u světlíku na kovové konstrukci
Ukončení hydroizolace dlážděné pochozí střechy u světlíku

Napojení ploché střechy s mechanicky kotvenou jednovrstvou asfaltovou hydroizolací na střešní světlík

Tepelná izolace URSA XPS - plochá střecha - střecha s opačným pořadím vrstev - světlík